Digitális munkarend a tanév végéig

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A tanév végéhez közeledve a vonatkozó 220/2020. (V.22.) Kormányrendelet szerint részben változik iskolánk munkarendje.

A tantermen kívüli digitális munkarend továbbra is érvényben marad egészen a tanítási időszak végéig, de az utolsó két hetére nem készítünk újabb tanulási tervet.

Összesítettük az eddigi tanulmányi eredményeket, s örömmel láttuk, milyen sokan teljesítettek jobban a félévi eredményeiknél. Köszönjük a rendszeres, kitartást és nagy türelmet igénylő munkát a családoknak, a pedagógusoknak.

Az utolsó kéthetes időszak a gyakorlásról, a hiánypótlásról, a tanév végi összefoglalásról, a rendszerezésről és az értékelésről szól minden tantárgyból. A digitális tanulási felületünkön erről tantárgyanként adunk tájékoztatást.

Ezen túl a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a digitális munkarend mellett egyéni vagy kiscsoportos konzultációs foglalkozást szervezzünk a lemaradó tanulóink felzárkóztatása céljából.

Erre a pedagógusok jelzése alapján az osztályfőnökök hívják meg a tanulókat valamennyi évfolyamon. A felső tagozaton a szaktanárok és a tantermek beosztásával szorosan ütemezett konzultációs terv készül, melynek betartására fokozattan figyeljenek. A gyerekek az adott tantárgy felszerelését hozzák magukkal. Az iskolában a járványügyi szabályok betartásával a meghatározott időben tartózkodhatnak.

A konzultáció az intézmény által felkínált lehetőség, melyen a részvétel önkéntes. A tankötelezettség teljesítése továbbra is távoktatásban történik.

Azoknak a gyermekeknek, akiknek a szülei nem tudják megoldani az otthoni felügyeletét, a járványügyi szabályok betartásával ügyeletet biztosítunk június 2-26. között (220/2020. (V.22.) Kormányrendelet 1.§ (2) pontja szerint. A felügyelet keretében iskolánkban szabadidős tevékenység keretében játékra, udvari sporttevékenységre és kompetenciafejlesztésre van lehetőség. Az ügyeletben résztvevő tanulókra a digitális munkarend feladatai ugyanúgy érvényesek, mint eddig, mert a tantermen kívüli munkarend június 15-ig, a tanítási időszak végéig tart.

Ügyeletet igényelni írásban, az innen letölthető nyomtatványon vagy annak tartalmával megegyező az iskola címére küldött e-mailben lehet.

Étkezést rendelni vagy lemondani az étkezést megelőző munkanapon 9.00 óráig lehet. Június 2-ra szóló rendelést május 29-én 9.00 óráig lehet leadni az élelmezésszervezőnek:

Bökönyiné Juhász Éva (bokonyine.eva(kukac)diminfo.hu, 06 20 290 5630) 

Az étkezés nem a megszokott módon történik. A gyerekek kicsomagolva kapják az ételt, melyet a portán vehetnek át, és saját, otthonról hozott evőeszközzel ehetik meg az iskolában. Minden mást (szalvétát, poharat, italt, stb.) is otthonról kell hozniuk. Kérem, az ügyelet igénybevételénél ezt vegyék figyelembe.

2020. június 4. iskolánkban rendhagyó tanítási nap, a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA. Programját a digitális munkarendben szervezzük. Délelőtt Gárdonyi Sándor tanár úr tart elektronikus előadást, mely után a tanulási felületünkön elérhető feladatokat lehet kitölteni. Részletek az iskola honlapján lesznek elérhetők. Hívjuk a családokat, gyermekeikkel közösen vegyenek részt programunkon, mely egyben a Határtalanul témanap is, a 7. osztályosoknak szervezett erdélyi kiránduláshoz kapcsolódóan.

 

Tisztelettel:

Burger Angéla Erzsébet
Intézményvezető     

 

/container -->