Digitális témahét a Gönczyben

Ebben az évben harmadszor rendezték meg a digitális témahetet. A témahét elsődleges célja a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése. Minél többféle tanítási órán használjanak digitális eszközöket, mutassuk meg nekik az eszközök újfajta felhasználási módját, illetve ők megmutassák nekünk, hogyan és mire használják az okos eszközeiket. Röviden együtt tanuljunk egymástól. A témahét projektjeiben 182 tanulónk 18 pedagógusunk vett részt.

Az 1.a osztály megvalósult projectjéről számol be Eszenyiné Stéh Kata:

Január óta használjuk matematikaórán ezt az gemifikációs értékelési rendszert. A gyerekekkel közösen hoztuk létre saját avatarjukat. Minden óra elején megbeszéljük, hogy miért lehet „dolgozniuk”, miért kaphatnak pontokat, és az óra végén közösen megbeszéljük, hogy a lehetőségek közül ki, melyiket használta ki. A gyűjtött pontokat szintén egy közösen megbeszélt „jutalomra” válthatják be. A pontrendszer egyik nagy előnye, hogy elsősorban a fejlődésre fókuszál.

A webes felület látványos, gyors, könnyen kezelhető, elérhető okostelefonról is.

Nagyné Kocsis Ildikó a beszámolója:

A hetedik évfolyam német nyelvet tanuló diákjai kapcsolódtak be idén a digitális témahét programjába. Európa országainak felfedezése volt a cél. Minden tanuló kiválasztott magának egy országot az EU tagállamai közül és előre megadott német nyelvű szempontsor alapján mutatta be országát. A főfogalmak nehéz szavak voltak, de értelmezésük alapján bemutathattuk az ország földrajzi elhelyezkedésétől kezdve a világörökség adott országbeli látványosságait, a helyi specialitásokat, a népviseletet és a többek között a híres embereket és tipikus emléktárgyakat is - mindezt német nyelven. Kutatási eredményeinkből prezentációt készítettünk és előadtuk német nyelven társainknak.

A digitális térben tájékozódtunk, német nyelvű anyagot gyűjtöttünk, értelmeztünk és szelektáltunk, villanásnyi idő alatt rengeteg információt szereztünk a számítógép és telefonjaink segítségével, és megállapítottuk, hogy azért az a legjobb, ha saját tapasztalataink, átélt élményeink alapján tudunk egy országról beszámolót készíteni.

Informatikaórákon a biztonságos internethasználatot helyeztük előtérbe. A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően választottuk ki az órák témáját. Az ötödikesek és a hatodikosok a közösségi média káros hatásairól, a gyerekekre leselkedő veszélyeiről, a biztonságos használatáról beszélgettünk. A játszva tanulás nagyobb hatékonyságát szem előtt tartva a Lájkvadász társasjátékkal játszottunk. A nyolcadik évfolyamos tanulóink az álhírek felismerését elősegítő tréningen vettek részt. Természetesen ők is játszottak a Lájkvadász társasjátékkal. A foglalkozásokat Somogyi Viktória, Fazekas Sándorné és Fodor László vezették.

Iskolánk tanári kara aktívan vett részt a digitális témahéten. Nemcsak azzal, hogy törekedtek arra, hogy a tanítási órák még érdekesebbek, izgalmasabbak legyenek, hanem ők maguk is képezték magukat, tanultak a digitális kompetenciafejlesztés érdekében.

Kedden a „Programozás oktatásának szerepe a tanulók logikus gondolkodásának fejlesztésében” címmel műhelyfoglalkozást szerveztek. Fazekas Sándorné gondolatébresztő előadása után Káplár István volt tanítványunk, aki a „Mechwartban” ebben az évben érettségizik, mesélt arról, hogy mit jelent számára a programozás tanulása, milyen sikereket ért el a Lego robot programozásával, és hogyan befolyásolja mindez a pályaválasztását. Azután Lego robot szakköröseink rövid bemutatót tartottak a szumó robot versenyről. Majd a foglalkozás hátralévő részében Kiss Zsolt segítségével kipróbálhatták a Lego robot programozását. Mindenki nagyon élvezte a foglalkozást, hiszen mindenki robotja megmozdult, sőt egyszerű feladatot végre is hajtott.

A reál tanítói munkaközösség is fontosnak tartotta, hogy a digitális témahéten foglalkozást tartson. Témájuk a smart interaktív tábla nyújtotta lehetőségek alaposabb megismerése, alkalmazása a tanítási órákon. Interaktív tananyagokat, feladatokat készítettek közösen illetve megosztották tapasztalataikat, korábban elkészült feladataikat egymással. A foglalkozást Ignáth Ildikó vezette.

A témahét fényképeit megtekinthetik iskolánk képgalériájában.

/container -->