Első osztályos beiratkozás 2019-2020-as tanév

Kedves Szülők!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy leendő első osztályos gyermeküket 2019. április 11-12-én 8-19 óráig írathatják be intézményünkbe.

Helyszín: Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat kell a szülőnek/gondviselőnek benyújtani, bemutatni:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított hatósági igazolvány, (személyi igazolvány) lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya
 • az iskolába lépeshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolások:
  • óvodai szakvélemény, vagy a
  • járási Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (kötelező)
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (kötelező)
 • nyilatkozat arról, hogy valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy az etika tárgy oktatását igényli gyermeke számára.
 • A formanyomtatványokat a beiratkozásról szóló értesítővel kapják meg a szülők, kérjük kitöltve hozzák ezeket magukkal.
 • Abban az esetben, ha a tanköteles tanuló a tankötelezettséget külföldön kezdi meg, ennek tényét az illetékes járási kormányhivatalnál be kell jelenteni!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának beiratásról szóló hirdetményét itt olvashatják.

A körzetünkbe tartozó utcák jegyzéke itt található.

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy 2019. március 1-jével a KRÉTA rendszerben lehetőség van az e-ügyintézésre, közte az általános iskolai beiratkozásra is.

Az ügyinzézés módjáról részletesebb tájékoztatást itt talál.

/container -->