A Föld hete a Gönczyben - 2019. április 24. Az éltető víz napja

Hagyományainknak megfelelően ezen a napon felkerekedik a felső tagozat, és az évfolyamok különböző helyszíneken erednek a víz nyomába.

Az ötödikesek a Tócó-patak vízminőségét vizsgálták Guba Attila tanár úr vezetésével. A Tócóból vett vízmintát a Bisel vízminőség-vizsgálati módszerrel vizsgálták, és örömmel állapították meg, hogy az alacsony vízszint ellenére a vízminősége jónak mondható.

A hatodikosok megtudták a Debreceni Vízmű Benczúr Gyula úti telephelyén, hogy Debrecen ivóvize honnan származik, hogyan lesz a Keleti-főcsatorna vize fogyasztásra alkalmas.

A hetedikesek a Debreceni Vízmű Vértesi úti telephelyén nyomon követték a szennyvíz útját mindaddig, míg 98%-os tisztaságú vízként újra a Tócó-patakban folytatta útját. A legkorszerűbb berendezéseket, munkafolyamatokat láthatták, melynek segítségével kb. 70-75%-ban energetikai szempontból önellátó az üzem.

A nyolcadikosok Tiszalökre, a vízerőműbe látogattak el. Megismerkedtek azokkal a berendezésekkel, műépítményekkel, amelyek segítségével a Tisza vizét energiatermelésre fogják. Az erőmű megtekintése után rövid sétát tettek a tiszalöki arborétumban is.

/container -->