Megválasztottuk az iskola Diákönkormányzatának vezetőségét

2017. szept. 19-én tartotta a DÖNK és az Iskolai Sportkör az éves tisztújító közgyűlését. A hagyományok szerint alakítottuk ki a napirendi pontokat. Megválasztottuk a jegyzőkönyvvezető - Jeles Vilmos- és a hitelesítők – Magyar Botond és Fóris Vivien- személyét, nyílt szavazással döntöttünk a további szavazások, döntések menetéről. Ezután a jelenlévők meghallgatták a két gyermekszervezet felnőtt segítőjének a beszámolóját az előző évi tevékenységükről, Jó volt feleleveníteni a tavalyi emlékeket. Ezután a jelen tanév feladattervével ismerkedtek meg az osztályok küldöttei. A szavazás is zökkenőmentesen történt, hiszen a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta mind a beszámolókat, mind a feladatterveket. Elérkezett a legizgalmasabb napirendi pont: a DÖNK vezetősségének megválasztása. Elsőként a jelöltek bemutatására került sor. Horváth András Sámuel 8. a osztályos és Tölli Tilda 8. b osztályos tanulók voltak az idei tanév jelöltjei. Osztályfőnökeik nagy szeretettel ajánlották őket a Közgyűlés résztvevőinek figyelmébe, kiemelték példás közösségi valamint tanulmányi munkájukat. A szavazást a szavazatszámláló bizottság tagjai: Révész Veronika - elnök- és Fazekas Sándorné valamint Berki Virág Lili koordinálták. A szavazás ideje alatt a Munkaiskola Alapítvány támogatásával frissítővel is megkínáltuk a résztvevőket.

A szavazás eredményeképpen a DÖNK vezetősége a 2017-208-as tanévben:

DÖNK-vezető: Horváth András Sámuel 8. a osztály
Helyettese: Tölli Tilda 8. b osztály

A DÖNK munkáját segítő pedagógus: Makai Judit – fogadóórája: hétfő 4. óra.

Makai Judit

/container -->