Tájékoztatás a beiratkozáshoz kapcsolódó jogorvoslati kérelem benyújtásáról

 

Tisztelt Szülő!
Az első osztályos beiratkozási folyamat, a mai nappal következő, jogorvoslati szakaszába
lép. A szülő/törvényes képviselő a közléstől (= amikor értesül róla a címzett, pl. átvette a
tértivevényes levelet) számított 15 napon belül élhet ennek lehetőségével.
Itt érhető el, a jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel kapcsolatos formanyomtatvány,
ami Debrecen a város honlapján is elérhető lesz.
A kérelem benyújtásának módja lehet:
- e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és
szkennelve elküldi az iskola e-mailcímére)
- postai út (az intézmény postacímére, de a Debreceni Tankerületi Központ
tankerületi igazgatójának címezve).

Tisztelt Szülő!

Az első osztályos beiratkozási folyamat, a mai nappal következő, jogorvoslati szakaszába lép. A szülő/törvényes képviselő a közléstől (amikor értesül róla a címzett, pl. átvette a tértivevényes levelet) számított 15 napon belül élhet ennek lehetőségével.

 

Itt érhető el, a jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel kapcsolatos formanyomtatvány, ami Debrecen a város honlapján is elérhető lesz.

A kérelem benyújtásának módja lehet:

-      e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve elküldi az iskola e-mailcímére)

 

-      postai út (az intézmény postacímére, de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve).

 

 

Fodorné Magyar Ágnes

intézményvezető helyettes

 

/container -->