Felvétel, beíratkozás

Óvodás gyerekek szüleinek:

Iskolánk négyszáz kisdiák neveléséről gondoskodik négy épületegységben.
Nagy udvarok, fából faragott játékok, számítógéppark várja a leendő diákokat.
A teljes nevelési folyamatát áthatja a környezettudatosság, az egészséges életmód előtérbe helyezése. E téren kifejtett tevékenységünk elismeréseként a 2005/2006-os tanévtől elnyertük az ÖKOISKOLA kitüntető címet.

Kiemelten foglalkozunk a gyerekek anyanyelvi, matematika, és idegen nyelvű kommunikációs készségeinek fejlesztésével, művészeti nevelésükkel. Elsődlegesnek tartjuk továbbá a gyerekek önálló életkezdéshez nélkülözhetetlen készségeinek megalapozását is. „Rózsavölgyi Gyermekkertünkben” oktató farm és kézműves műhelyek működnek lovaglási lehetőséggel.

A 2008/2009-es tanévben induló első osztályokban:

A 3. évfolyamtól angol vagy német nyelvet tanulhatnak a gyerekek. Az 5. évfolyamtól lehetőséget biztosítunk mindkét nyelv magasabb óraszámban történő elsajátításához.

Alkalmazott módszer:  

Az 1. évfolyam magyar tanításában hangoztató, elemző, összetevő, szótagoló olvasás tanítás.

Alternatív program:

1-4. évfolyamon a kézműves-technika tantárgy keretében a népi kismesterségek alapfogásaival ismerkednek a tanulók (agyagozás, szövés-fonás, gyöngyfűzés, nemezelés, batikolás, üvegfestés mézeskalács készítés). A kézműves tevékenység mellett lovagolnak is az Ökológiai Oktatóközpontunkban.
A mindennapos testnevelés keretében a 3-4. évfolyamon ismerkednek a néptánc alapelemeivel. A 7. osztályban gazdálkodási alapismeretek tantárgyon belül a háztartásgazdálkodás és a piaci tevékenységek alapjait sajátítják el. 7-8. évfolyamon a technika-életvitel órákon érdeklődés szerinti csoportok kialakításával folyik a tanítás (kertészet-virágkötészet, faműves, fazekas, textiltechnika-lakberendezés). Betekintést kaphatnak a szabadtűzi ételkészítés alapjaiba.

Tanórán kívüli lehetőségek:

iskolánkban minden diák megtalálhatja a neki legjobban tetsző tevékenységet:
a Diákönkormányzat közéleti tevékenységgel, programok szervezésével, az iskolaújság megjelentetésével foglalkozik.
A 4H Klub Egyesület kézműves és gazdálkodó köreiben a kismesterségek alapjaival ismerkednek a gyerekek.
Az iskolai sportkör és az intézményünkben működő más egyesületek kínálatából lehet sportolási lehetőséget választani.
A munkaiskola programban tanítványaink önkéntes munkát végezhetnek a kertészetben, a konyhán és a takarítók mellett.

Az 1-4. évfolyamon iskolaotthon, 5-6. évfolyamon napköziotthon, 7-8. évfolyamon tanulószoba segíti az önálló tanulást.

Beiskolázás módja:

DMJV PH Oktatási Osztály által szervezett időpontban, iskolaérettséget bizonyító óvodai szakvélemény alapján történik.

Nyílt nap :

2008. január 22. (kedd) 1700 szülői értekezlet a leendő első osztályos gyerekek szüleinek.
2008. január 29. (kedd) bemutató órák.

Egyedi program:

A tanórán kívüli lehetőségek között kiemelkedő szerepe van az iskolai tevékenységekkel harmonikus összhangban működő civil szervezetnek, a 4H Egyesületnek.
A szervezet tagja lehet minden érdeklődő fiatal, akinek életében fontos szerepet kaphat a természetvédelem, a természetes anyagok feldolgozásában való jártasság, a hagyományápolás, a gazdálkodási- vállalkozási ismeretek elméleti és gyakorlati elsajátítása.
 
Egyéb, az iskolára jellemző specialitás:

Az iskolába lépés zökkenőmentességét az „ovisuli” program biztosítja, mely tanévkezdés előtt 3 napos játékos foglalkozás keretében tanító nénik, óvó nénik irányításával, iskolai élettel való ismerkedést, előkészítést jelent.

/container -->