Egészségnevelés program

 

Intézményi egészségnevelési rendszer – 5-8. évfolyam

Iskolánkban kidolgozott egészségnevelési rendszer a 6. osztályban tanított egészségtan modul tantárgyat váltotta fel a NAT 2007. alkalmazásával.

Tanulóink tanévenként 25 órában foglalkoznak egészségfejlesztési ismeretek feldolgozásával. Az egészségnevelés kapcsolódó tevékenységrendszere az egészség- és környezettudatos magatartáshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztését szolgálja.

A szükséges időkeretet az osztályfőnöki, a technika-életvitel, a természettudományos tantárgyak és a szabadidős tevékenységek időkeretéből biztosítjuk.

 

Egészségnevelés program fő témái:

 

1. Az emberi természet. Önismeret – lelki egészség. Társas kapcsolatok, konfliktuskezelés.
Cél: az önismereti tudatosság növelése a társismereti, interperszonális kommunikációs módok fejlesztésének keretében, az erre vonatkozó készségek egyidejű fejlesztésével.

2. Az egészség, mint érték. Az egészség megőrzése. Az egészséges életmód.
Cél: Legyenek képesek az egészségfogalmat helyesen értelmezni, legyenek motiváltak az egészséges életvitel megvalósítására. Egységes prevenciós szemlélet kialakítása, az egészséget támogató életmód gyakorlása.

3. Fiúk-lányok kapcsolata. Kamaszkori problémák. Szerelem, szexualitás. Veszélyek.
Cél: Tanulóinknak legyenek ismereteik a lelkükben, testükben zajló változásokról. Ismerjék fel problémáikat és legyenek készségeik azok kezelésére. Új gondolkodási és együttműködési irányok felé nyitottá váljanak, rendelkezzenek mentálhigiénés többlettudással. A gyerekek gyakran válnak az értékek  versenyének értetlen szemlélőjévé, s mivel nem szoktak a termékeny párbeszédhez, az őket igazán érintő kérdésekben próbálkozásaikat ritkán követi valamiféle rendeződés.
Szükségük van olyan tudásra is, mely segítséget ad annak az emberi, társadalmi közegnek a létrehozásához, melyben testi-lelki egészségüket nem veszélyeztetve, hanem növelve munkálkodhatnak együtt.

4. Élvezeti szerek hatása szervezetünkre. Drogprevenciós program megvalósítása.
Cél: Tanulóink ismerjék a különböző káros szenvedélyek veszélyeit, az egészségre gyakorolt káros, sokszor visszafordíthatatlan hatásait. A komplex személyiségfejlesztés során a tanulók életvezetési stílusát kell úgy alakítani, hogy képessé váljanak az antihumánus szenvedélyek tudatos elutasítására.

5. Egészséges környezet – egészséges ember. Ökoiskola program megvalósítása.
Cél: Tanulóink értsék meg a környezettudatos magatartás lényegét: az ökológiai törvényszerűségeket, a természeti környezetbe történő beavatkozás hatásait, a természetvédelem alapjait, a környezettechnika alkalmazásának szükségességét. Legyenek tájékozottak arról, hogy az élelmiszer, amit naponta elfogyasztunk, honnan és hogyan kerül az asztalunkra, hogyan használunk, vagy ártunk vele egészségünknek.

/container -->