Gazdálkodási ismeretek

A gazdálkodási alapismeretek tantárgyat a 7. évfolyamon tanítjuk heti 1 órában.

Iskolánk önálló arculatának, pedagógiai vonulatának része a 4H program, melynek keretében olyan készségeket és ismereteket sajátíthatnak el a tanulók, melynek segítségével a demokráciában élni tudó, felelős és toleráns, magas szintű környezetkultúrával rendelkező állampolgárokká válnak. A gazdálkodói- vállalkozói tevékenységek elsajátítása, az egyszerű vállalkozások modellezése mellett fontos feladatunknak tartjuk, hogy mindezen gyakorlati tevékenységek elméleti alapjaival is megismerkedjenek a tanulók a közgazdaságtan alapszintjén.

 

A Gazdálkodási alapismeretek tantárgy legfontosabb pedagógiai elképzelése

 A tanulók maguk fedezzék fel a gazdasági valóságot, az alapvető gazdasági jelenségeket és összefüggéseket. A tananyag és elrendezése szabad gondolkodásra, kreatív megoldásokra ösztönözze őket. A tanulási folyamatban fontos mozzanat a személyes érintettség, a „testre szabott”, érzelmi kapcsolat.

 A kezdeményezőképesség a vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. A tantárgy a kulcspotenciák közül a kezdeményezőképességet és a vállalkozói kompetenciát fejleszti kiemelten.

 

A Gazdálkodási alapismeretek tantárgy célja

Olyan jártasságok, készségek, képességek és ismeretek elsajátítása, amelynek segítségével a tanuló majdani felnőtt életében könnyebben tud kilépni a munkavállalók piacára, rugalmasan tud alkalmazkodni a munkaerő-piaci igényekhez. Jártasságot szerez a gazdálkodás-vállalkozás legfontosabb területein, megismeri a tudatos kritikus fogyasztói magatartást, a fenntartható fogyasztás fogalmát.

„Küldetések a pénz világában”, Gönczys jó gyakorlatok a 2017. április 21-én, Budapesten tartott tankönyvbemutatón

 

 

/container -->