Tantárgyi rendszerünk

Iskolánk helyi tanterve sajátos rendszert képez a kerettantervi elemek és a saját innovációk alkalmazásával. Modellként történő megosztása lehetővé teszi a teljes rendszer vagy annak, egyes elemeinek adaptációját, mely lehet tartalmi vagy módszertani megközelítésű.

Tantárgyi rendszerünk egyedi elemei:

1-4. évfolyamon:

-      Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kiegészítése további heti 1 órával, melynek tartalma a saját fejlesztésű kézműves technika tantervünk (népi kismesterségek alapjainak elsajátítása – képlékeny anyagok alakítása, textiltechnikák, bőrművesség).

-      Az iskolában szervezett lovas oktatás.

Az 5-8. évfolyamon:

-      Természettudományos gyakorlatok,

-      Pénzügyi gazdasági ismeretek,

-      Mezőgazdasági (iskolakertet művelő) tartalmú Technika, életvitel és gyakorlat,

-      Hon- és népismeret (saját tanterv – helyi gazdálkodás, helytörténet),

-      Fizika, Kémia, Biológia, Földrajz tantárgyak magasabb óraszámban történő tanítása. Ezen tantárgyak alkalmazásával emelt óraszámú kutatás vagy gyakorlatorientált természettudományos képzés megvalósítása.

Tartalmi elemek: helyi tanterv, tanmenetek, foglalkozás (tanóra) tervek.

Módszertani elemek: tevékenység központú tanóraszervezés – felfedeztető tanulás, storyline módszerek tanórai alkalmazásával.

/container -->