4H Klub egyesület

4H program Magyarországon

A Nemzetközi 4H program közel egy évszázados múltra tekint vissza. HydeBailey 1896-ban alakította meg első klubját az Amerikai Egyesült Államokban. Programja gazdag volt, mert a vidéki farmer fiatalokat a földművelés, állattenyésztés, kereskedés és a hagyományápolás ismereteire tanította. A mozgalom jelképe a négylevelű lóhere, melynek egyes levelei szimbolikus jelentést kaptak, oly módon, hogy a levelekben kirajzolódó 4H betűhöz a fej (head), a szív (heart), kezek hands) és egészség (health) szavakat kapcsolták. A mozgalom igen gyorsan terjedt világszerte és 1991-ben már 98 országban kb. 10 millió taggal működtek 4H típusú klubok. Kontinensünkön az Európai Farmer Fiatalok és 4H Klubok Szövetsége (Committee for Young Farmers' and 4H Clubs) koordinálásával a program a Skandináv és Angolszász országokban örvend nagy népszerűségnek.
Az Egyesület Államokban a kezdeti időszakban a 4H körök a gyakorlati problémák megoldására, a szakmai képzés, a rendszeres mezőgazdasági alapismeretek oktatására szakosodtak. îgy vált lassan a 4H alapelvévé a ,Learning by doing", a ,csinálva tanulás", vagyis a fiatalok elméleti és gyakorlati képzése és képességei a mezőgazdasági és háztartási munka végzése közben gyarapodtak.
A nemzetközi szintéren évtizedek óta eredményesen működő 4H program adaptálását az AGRYA (Agrárfalusi Ifjúsági Szövetség) irányításával néhány pedagógus, agrár, erdő és kertész szakember végzi. Az 1991 óta folyó szervező munka eredményeként jelenleg 90-95 4H klub működik az országban, 5-6 ezer résztvevővel.
A magyarországi 4H program fő célkitűzése a 10-14 éves korosztálynak az önálló gondolkodásra, gyakorlatiasságra, emberségre és egészséges életmódra történő nevelése. Az a célunk, hogy megtanítsuk őket a mindennapi élet gyakorlatára, az önállóságra, a vállalkozó képességre, a közösségi magatartásra, az egészség megőrzésére éppúgy, mint a környezet védelmére.

 


A klubok tevékenységi köre igen széles:

 

- mezőgazdaság (növénytermesztés, kertészet, zöldség-gyümölcs termesztés, biogazdálkodás első ísérletei, állattenyésztés)
- környezetvédelem
- kézművesség (kerámiakészítés, szövés-fonás, kosárfonás, tűzzománc, nemezkészítés, fafaragás stb.)
- egészséges életmód technikái (táplálkozáskultúra, természetközeli testgyakorlatok stb.)
- kereskedelem (iskolai büfék üzemeltetése, környezetbarát használati cikkek, játékok, írószerek stb. forgalmazása)

 

4H Klub Egyesület a Gönczy Pál Általános Iskolában

Iskolánk 1991-ben csatlakozott a 4H-mozgalomhoz. A nevelőtestület megismerte a 4H tartalmát, pedagógiai értékeit, valamint azt a törekvést, mely a tanórai oktatási-nevelés, illetve a tanórán kívüli tevékenységek pedagógiai egységét célozta.
A Felsőjózsai 4H-Klub sokszínűsége a gyermekek szerteágazó érdeklődési körére vezethető vissza. Az egyesület célja, hogy magas szintű környezetkultúrával rendelkező gyerekeket neveljen, akik feladatuknak tekintik a környezetvédelmét és szabadidejük hasznos kitöltését.
 

 

/container -->