Virtuális séta

 

Köszöntjük a Gönczy Pál Általános Iskolában!                 

Intézményünk 2009-ben alapította a mára kiválóra akkreditált Gönczy Tehetségpontot, melynek tevékenységét 2011-től Tehetségtanács is segíti. A tehetségekkel való foglalkozás komplex feladat, amely folyamatos megújulást kíván.

A 2010-2011-es tanévben a Gönczy Tehetségpont fejlesztését a TÁMOP-3.4.4. pályázaton nyertes projektünk támogatásával valósítottuk meg. A pályázati projekt részeként készült ez a bemutató, melyre invitáljuk Önt. Ismerje meg azt a fejlesztő környezetet, ahol a gönczys gyerekek és nevelőik  mindennapjaikat élik. Tanulnak, dolgoznak, alkotnak.

Kattintson a képre!

 Lejátszás közben a fel, le, jobbra, balra nyilakat, nagyításhoz a Shift és Ctrl billentyűket használhatja, vagy lenyomott bal egér billentyűvel az egér mutatót, nagyításhoz az egér görgőt.

 


Gönczy főépület

Iskolánk másfél évszázados múltjának egyik öröksége, hogy mára négy telephelyen működik. A képen a 3-8. évfolyamnak otthont adó központi épület, s tágas udvara látható, mely sportolásra, játékra, udvari tanórák megtartására alkalmas. Fő dísze az a kút melynek faszobrai a családot, a családi összetartozást jelképezik.

  
Az iskolaépület központi helye az aula, mely évszakonként más-más arcát mutatja. A legszebbet adventkor.
  
Az aulából nyílik az ebédlő, mely közösségi életünk egyik fő színtere. Szinte egész nap használjuk. Falán díszes kalenárium mutatja az esztendő jeles napjait.
  
A földszinten az épület másik szárnyában található, iskolánk fogorvosának rendelője, aki sokat tesz azért, hogy tanítványaink boldog mosolya szép is legyen.
  
 Informatika tantermünk a délelőtti tanórák után az önálló tanulás, kutatás, tehetséggondozó foglalkozások, angol nyelvi projectek helyszíne.
  
 A negyedik osztályosok osztályterme. Az iskolaotthonos tanulók egész napjukat az iskolai falai között töltik. Ezért számukra különösen fontos a derűs, kiegyensúlyozott osztályterem, mely igény szerint könnyen, gyorsan átrendezhető, alakítható.
  
Biológia szaktanterem. A felső tagozatos tanulók szaktantermi rendszerben vesznek részt a tanórákon. Ez biztosítja, hogy a tantárgyak elsajátításához szükséges gazdag demonstrációs és tanulói eszközkészletek - a tantárgyra jellemző inspiráló környezetben- azonnal és állandóan rendelkezésre álljanak.
  
Fejlesztő szoba. Kiemelt figyelmet szentelünk az egyéni bánásmódot igénylő gyerekek fejlesztésére, segítésére. Legyen szó kiemelkedően tehetséges vagy valamilyen tanulási problémával küzdő tanulóról.
 
AulaA Rózsavölgy utca 32-34. szám alatti telephelyenkön ódon falak között működik iskolánk Rózsavölgyi Gyermekkert Regionális Ökológiai Oktatóközpontja, mely saját tanulóinknak rendszeresen, Debrecen város óvodás és iskolás gyerekeinek alkalomszerűen kínál különleges programokat tevékenységeket. Évente közel 2000 gyereket fogadunk ökológiai, néprajzi és kézműves programokra.
  
A kézművesház egy egész iskolai osztály foglalkoztatására alkalmas terem, melyben főként textilmunkákkal foglalkozunk: szövünk, nemezelünk, batikolunk, de a hagyományőrző szabadtéri ételkészítési gyakorlatok előkészítő bázisa is.
  
A fazekasházban mindig remekművek készülnek. Ehhez nyújtógép, négy elektromos korong, kemence, nagy munkasztal teremt lehetőséget. Az udvaron épült fel a fekete kerámia égetésére alkalmas fatüzelésű kemencénk.
  

Háztartástan terem. A környezet és egészségtudatos nevelés minden tantárgyunkat, tevékenységünket átszövi. Különösen erősen van jelen a technika-életvitel tantárgy gyakorlati tevékenységében. A csoportos foglalkoztatásra alkalmas háztartástan terem ennek minden feltételét biztosítja.

  
Legújabb fejlesztésünk az ökológia terem, mely Id. dr. Béres József nevét viseli. Tanítványainknak ebben a teremben -komplex tehetséggondozó programjaink részeként -  tartott kiscsoportos ökológia foglalkozásokon van  lehetőségük elmélyülni a természet varázslatos világában, kutatni, vizsgálódni, kísérletezni, megérteni, s megérezni a természet és az ember harmóniáját. 

 
A telephely hátsó udvarán lévő istállónkban három lovat és egy bocit tartunk. Az iskolaotthon és a napközis foglalkozások részeként hetente lovagolhatnak diákjaink, s akinek ez sem elég járhat lovaskörbe, vagy önkéntes munkát vállalhat az állatgondozók mellett. Az udvar sarkában fenyőfák mögött rejtőzik a nyári konyha tűzrakóhelyekkel, kemencével. A egyik legnépszerűbb hely az iskolánkban. Van itt tanóra, tehetséggondozó foglalkozás, kerti parti, főzőverseny, szüreti nap, s a tanulókon kívül az osztály szülői közösségek is gyakran tartanak közösségépítő programokat.
  
Az istálló mellett elhaladva a marhakarám található, ahol két szürkemarhával ismerkedhetnek látogatóink. Konyhakertünk közepén  napórával, még kora tavaszi arcát mutatja. Jól látható azoban területi tagolása, ahogy a vetésforgó szabályai szerint igyekszünk sokféle zöldségnövénnyel megismertetni a gyerekeket. A konyhakert mellet fűszer- és gyógynövények gazdag gyűjteménye figyelhető meg, hátrébb gyümölcsös. Iskolánk 150. jubileumi évében mi is gondoltunk az utódokra, s fajtamentő almáskertet telepítettünk, osztályonként más-más fajtájú almafát elültetve, melyeket azóta is gondosan ápolunk. Az almáskert előterében iskolánk meteorológiai állomása látható, melynek adatai a www.rozsavolgyigyermekkert.hu oldalról elérhetők
  
A Rózsavölgy utca 23. szám alatti telephelyünk iskolaépülete az első osztályosok otthona, akik családias, békés környezetben kezdik iskolás életüket. Az épület mögött van Oktatóközpontunk hegyvidéki és vízparti élővilágot bemutató gyűjteménye, szőlőskertünk és régi gazdasági eszközöket bemutató kiállításunk.
  
Kéthajós üvegházunk a palántanevelés helyszíne, s itt tekinthető meg gazdag kaktuszgyűjteményünk is. A munkaiskola programban résztvevő diákjaink rendszeresen végeznek önkéntes munkát a kertészetben.
  

A hátsó udvart sokféle baromfi népesíti be, de tartunk különleges madarakat (galambok, kanárik, fürjek, fogoly),  a kifutókban és az udvaron sokféle állat: kecske, juh, nyúl, sertés, kutya, macska, fácán, páva is látható. Különleges élmény az állatok és kicsinyeik életének megismerése.

 

/container -->